​Motor Cycle Club 

KALASHNICITE - MCC

ДА ПОМОГНЕМ

Част от нашият устав се нарича цели..

Нашите "Цели" са да помагаме на 

деца в неравностойно положение.

ФЕСТИВАЛИ

Всичко за организираните от мото клуб "Калашниците", партита, срещи и рок фестивали.

Благотворителен  мото-рок фестивал
"Побит Камък 2021г."

КАЛЕНДАР

Календар на мото съборите и мероприятията на Българските мото клубове за 2021г.