Години наред, мото клуб "Калашниците", доказва че мотористите не са лоши хора, дори да изглеждат страшни, те са обикновенни - като всички останали. Освен това, в повечето случаи мотористите имат много по-добри сърца от нашите, затова е добре да се поучим от тях. 

До днес клуба е дарил за благотворителност сумата от над 95 000 лв. , За ремонт и облагородяване на парк "Побит камък"

над 6000лв. Благодарим на всички, които подкрепят нашите начинания.

2020г. - Георги Петров - 3г.

Gogo.png

Събрана сума до момента

3190,00лв.

2019г. - Даниел Петров - 4г.

Dani.png

Дарена сума

17700,00лв.

2018г. - Габриела Ангелова - 1г.

Дарена сума

12800,00лв.

2017г. - Мирослав Милатинов - 3г.

Дарена сума

11120,00лв.

2016г. - Калоян Спасов - на 23г.

Дарена сума

1200,00лв.

2016г. - Радослав Стоянов - на 8г.

Дарена сума

10 570,00лв.

2015г. - Стела Георгиева - на 3г.

Дарена сума

8360,00лв.

2014г. - Кристина Петрова - на 8г.

Дарена Сума

5500,00лв.

Дарена Сума

4000,00лв.

2013г. - Петър Узунски - на 9г.

2012г. - Виктор Цончев - на 6г.

Дарена Сума

4700,00лв.

2011г. - Иван Арнаудов - на 15г.

800,00лв.

Дарена Сума